برگزاری اولین جلسه ستاد برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری همدان

برگزاری اولین جلسه ستاد برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری همدان

برگزاری اولین جلسه ستاد برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری همدان

اولین جلسه ستاد برنامه در روز سه شنبه مورخ 14 آبانماه سال 1398 در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با حضور ارکان برنامه شامل اعضای ستاد و دبیرخانه برنامه و نمایندگانی از کارگروه های شش گانه تخصصی، نمایندگانی از کارگروه های چهار گانه مناطق و مشاور برنامه تشکیل شد. جلسه با مقدمه ای کوتاه از سوی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به عنوان دبیر ستاد برنامه آغاز شد. مهندس حضرت زاده بیان نمودند که مراحل انجام فرآیند تهیه و تدوین برنامه با همکاری مشاور شامل 9 مرحله می باشد که گزارش مرحله اول ضمن رفت و برگشت با مشاور برنامه مورد بررسی قرار گرفته است و این جلسه به ارائه محتوای گزارش مرحله اول توسط مشاور برنامه، اخذ نظرات اعضای ستاد برنامه و نیز معرفی ارکان برنامه و وظایف آنها مطابق با «دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر (برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری همدان» ابلاغی وزارت کشور در آبان ماه 1394 معطوف خواهد شد. وی همچنین بر مشارکتی بودن این برنامه و لزوم مشارکت و همکاری تمامی گروه های ذینفع در تمامی مراحل از تهیه تا اجرا و پایش برنامه تأکید نمودند.

مدیر پروژه تدوین برنامه با اشاره به اینکه ویرایش دوم گزارش مرحله اول برنامه ضمن اِعمال نقطه نظرات دبیرخانه برنامه اصلاح گردیده است، تصریح کردند که محتوای خلاصه گزارش تهیه شده بر اساس ویرایش دوم تنظیم شده است. در ادامه جلسه کارشناسان مشاور برنامه پس از مرور فرایند و ساختار تهیه برنامه طبق شرح خدمات و تبیین ارتباط گام نخست با سایر گام ها، ساختار خلاصه گزارش را تشریح کردند. رئوس مطالب گزارش مرحله اول شامل :  ارائه واژگان و مفاهیم پایه، جمع آوری، بررسی و مطالعه تجارب و پروژه های مشابه داخلی، جمع آوری، بررسی و مطالعه تجارب خارجی با تأکید بر نمونه های مشابه و قابل قیاس، جمع آوری و استنتاج از تجارب گذشته مشاور و تجارب شهرداری همدان در تهیه برنامه و تدوین چارچوب موضوع، جمع آوری، بررسی و استنتاج از قوانین و مقررات و دستورالعمل های مرتبط و تهیه اسناد بالادستی برنامه، ارائه روش شناسی انجام پروژه در راستای تدوین فرایند کار، ارائه روش های تدارک و آماده سازی محیط شهر، شهرداری و شورای اسلامی شهر و در نهایت تدوین مأموریت ها و ارزش های ناظر بر فرآیند تهیه سند می باشد.

جناب آقای عسگریان رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان و عضو ستاد برنامه پیشنهاد کردند به استناد قوانین ملاک عمل، دستگاه ها و نهادهای دولتی و اجرایی به جای قرارگیری در فهرست بازیگران مکلف در فهرست بازیگران اختیاری گنجانده شوند. همچنین ایشان تصریح کردند نظر به اینکه این برنامه حول مفهوم مشارکت تمامی گروه های ذینفع تعریف شده است، فلذا ضروری است تا راهکارهایی اتخاذ شود تا بتوان بیشترین همسویی را میان خواسته های گوناگون و بعضاً متناقض برقرار نمود.

پس از اتمام ارائه گزارش مرحله اول توسط مشاور، آقای مهندس متقیان (عضو دبیرخانه ستاد برنامه) به معرفی ویژگی های برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری همدان و الزامات قانونی و تفاوت آن با برنامه های قبلی و همچنین معرفی اعضای ارکان برنامه و وظایف اعضا پرداختند.

اشتراک گذاری این پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − پنج =