ارائه گزارش مرحله اول برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری همدان-ویرایش دوم

ارائه گزارش مرحله اول برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری همدان-ویرایش دوم

در اولین جلسه برگزاری ستاد برنامه مشاور برنامه به ارائه گزارش مرحله اول برنامه پرداخت.

در این جلسه مشاور پس از مرور مختصر رویکردها و مدل‌ های برنامه ریزی راهبردی، به تعریف واژگان و مفاهیم مرتبط با برنامه راهبردی-عملیاتی، چشم انداز، مأموریت، ارزش، راهبرد، سیاست و سایر موارد پرداخت. سپس تجارب شهرهای داخلی شامل شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و قزوین و تجارب شهرهای خارجی شامل  بوستون، پالرمو و کپنهاگ مورد بررسی و ارائه قرار گرفت و نکات قابل استفاده از تجارب داخلی و خارجی که در قالب روش شناختی، چشم اندازسازی، عملیاتی شدن برنامه، بودجه و تأمین منابع مالی برنامه، پایش و ارزیابی و سایر طبقه بندی شده بودند، جهت بکارگیری در برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری همدان برشمرده شد. در مبحث بررسی اسناد بالادستی نیز قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها و اسناد فرادست تهیه شده و در حال تهیه در سه سطح ملی، استانی و محلی معرفی و جهت گیری های قابل احصا از اسناد فرادست در زمینه توسعه شهر همدان ارائه شد. در ادامه نقشه راه برنامه پیشنهادی جهت ادامه کار شامل مراحل کار، ابزارهای مورد استفاده و مشارکت کنندگان هر مرحله ارائه گردید. همچنین در فرآیند تهیه برنامه، بخش های آموزشی دیده شده است که با همکاری شهرداری همدان به فراخور مراحل تدوین برنامه در قالب کارگاه ها و نشست ها برای گروه های هدف برگزار خواهد شد. معرفی بازیگران مکلف و اختیاری برنامه، تعیین نقش و وظایف بازیگران کلیدی برنامه در مراحل مختلف، سازوکارها و راهکارهای جلب مشارکت، ابزارهای ارائه و دریافت و تبادل اطلاعات و چارچوب پیشنهادی بانک اطلاعاتی اهم موضوعات ارائه شده ذیل مبحث تدارک و آماده سازی محیط شهر و شهرداری و شورای اسلامی شهر بودند. در مبحث تدوین مأموریت ها و ارزش های ناظر بر فرآیند تهیه سند پس از مرور چارچوب ظرفیت سازی و فرهنگ سازی، شیوه های جلب مشارکت و نحوه برقراری مشارکت و تعامل با کنشگران اصلی برنامه به اقداماتی که باید در راستای ظرفیت سازی و ایجاد بستر مشارکت صورت پذیرد، پرداخته شد.

به منظور مطالعه سند مرحله اول -ویرایش دوم اینجا کلیک نمائید. از شهروندان محترم درخواست می شود در صورت تمایل در همین صفحه به اعلام نظر در خصوص گزارش تهیه شده اقدام نمایند.

اشتراک گذاری این پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + دوازده =