فراخوان چشم انداز 20 ساله شهر همدان

شهرداری همدان جهت استفاده از نظرات مردمی و مشارکت در تدوین چشم‌انداز شهر همدان در افق بیست ساله نسبت به برگزاری مسابقه‌ ایده‌پردازی در سه بخش نظر سنجی عمومی، و آثار و ایده های کودک و نوجوان و جوانان و دانشجویان اقدام نمود؛ لذا با تشکر از عزیزانی که در این فراخوان شرکت نموده اند به اطلاع می رساند مهلت ارائه آثار و شرکت در نظرسنجی در مورخ 31 خردادماه 1400 به پایان رسیده است و اسامی برندگان حداکثر تا پایان تیرماه اعلام خواهد گردید.